HT. Thích Viên Giác thuyết giảng về đề tài: “Giá Trị Đạo Đức Trong Công Ty” trong Khóa tu dành cho Công ty văn phòng phẩm Sao Mai, tại Thiền Thất Hương Vân – Củ Chi, ngày 20-05-2018

video