Bài pháp thoại Hạnh Phúc Đơn Sơ Của Người Cư Sĩ do Ni Sư Như Lan giảng tại chùa Tiên Châu (X. An Bình – H. Long Hồ – T. Vĩnh Long), ngày 04/04/2018

Bài liên quan