Pháp âm Khơi Nguồn An Lạc do Sư Cô Như Lan giảng tại chùa Hưng Thiền (X. Mỹ Hội – H. Cao Lãnh – T. Đồng Tháp), ngày 18/10/2017

video