Bài pháp thoại “Kinh Bát Đại Nhân Giác 1” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 31-03-2013 tại chùa Ấn Quang (quận 10, HCM)

video

Download MP3