Pháp âm “Kinh Bát Đại Nhân Giác 6” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Ấn Quang (phường 9, quận 10, HCM) vào ngày 29-12-2013

video

Download MP3