Bài thuyết pháp “Kinh Bát Đại Nhân Giác 4” do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại tổ đình Ấn Quang (quận 10, HCM) ngày 15-09-2013

video

Download MP3