Bài pháp “Kinh Bát Đại Nhân Giác 3” được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 23-06-2013 tại tổ đình Ấn Quang (quận 10, HCM)

Download MP3

Bài liên quan