HT. Thích Viên Giác chia sẻ với thanh niên về đề tài: “Kinh Người Áo Trắng” trong buổi sinh hoạt của CLB Thanh Niên Phật Tử tại Chùa Từ Tân, ngày 23.02.2020.

Bài liên quan