– HT. Thích Viên Giác thuyết giảng đề tài: Kinh Samiddhi – Bản Chất Của Hạnh Phúc trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, (ngày 30.08.2019).

– Hằng tháng, dưới sự chủ trì hướng dẫn của Hòa thượng Thích Viên Giác, Khóa Tu Bát Quan Trai được tổ chức thường xuyên 2 lần vào ngày rằm và mùng 1 âm lịch tại Chùa Từ Tân.

video