Video pháp thoại “Kinh Viên Giác Phần 1” được thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 22/05/2014 trong mùa an cư kiết hạ tại Tu Viện Tường Vân (Bình Chánh, HCM)

Download MP3

Bài liên quan