HT. Thích Viên Giác đã chia sẻ với thanh niên về đề tài: Làm sao để giải tỏa căng thẳng trong buổi sinh hoạt của CLB Thanh Niên Phật Tử tại Chùa Từ Tân, vào sáng chủ nhật ngày 23.12.2018

video