HT. Thích Viên Giác chia sẻ với thanh niên về đề tài: “Làm Thế Nào Để Sống Hạnh Phúc Hơn” trong buổi sinh hoạt của CLB Thanh Niên Phật Tử tại Thiền Thất Hương Vân, ngày 15.09.2019.

Bài liên quan