HT. Thích Viên Giác đã chia sẻ với thanh niên về đề tài: Lục Hòa trong buổi sinh hoạt của CLB Thanh Niên Phật Tử tại Chùa Từ Tân, ngày 14.10.2018

video