HT. Thích Viên Giác chia sẻ với thanh niên về đề tài: “Nâng Cao Nội Lực Để Thành Công Hơn” trong buổi sinh hoạt của CLB Thanh Niên Phật Tử tại Thiền Thất Hương Vân, ngày 27.10.2019.

Bài liên quan