Bài pháp thoại Nghệ Thuật Sống An Vui Qua Tiêu Chuẩn 5 Có do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Bồ Đề Lan Nhã (Quận 06 – TP. Hồ Chí Minh), ngày 02/04/2018

video

Bài liên quan