HT. Thích Viên Giác thuyết giảng về đề tài: “Nghiệp” trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 23.7.2017

Hằng tháng, dưới sự chủ trì hướng dẫn của Hòa thượng Thích Viên Giác, Khóa Tu Bát Quan Trai được tổ chức thường xuyên 2 lần vào ngày rằm và mùng 1 âm lịch tại Chùa Từ Tân.

Bài liên quan