Pháp thoại “Ngôi Chùa Tâm Linh” do đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Phước Huệ (xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) ngày 21/03/2009 (25/02/Kỷ Sửu)

Ngôi chùa rất quan trọng với đời sống sinh hoạt của chúng ta. Ở đây chúng ta phải nên nhớ chùa còn là hồn thiêng sông núi, nơi che bom đỡ đạn, là nơi để nương tựa tâm hồn của bao nhiêu người đau khổ, nơi nguồn sống của cha ông muôn đời, gắn liền với một ngôi chùa.

video

Download MP3