Bài thuyết pháp Người Phật Tử Cần Biết được Sư Cô Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA LONG THẠNH (Xã Tân Hội – TP . Vĩnh Long – Tỉnh Vĩnh Long), Ngày 22 Tháng 03 Năm Đinh Dậu (18/04/2017)

Bài liên quan