Sự kiện Đức Phật ra đời là một nhân duyên lớn mà ý nghĩa và hạnh nguyện của Ngài được đề cập trong các kinh như: Kinh Pháp Hoa, Kinh Trung Bộ…

Nhân kỷ niệm ngày Phật đản sinh, Thầy Phước Tiến nhắn nhủ chúng ta làm sao cho tánh giác nở trong tâm mỗi người, lấy sự giác ngộ của đức Phật là tấm gương để nổ lực phấn đấu trên lộ trình tu hành, cho dù đời này chưa giác ngộ thì nhân chủng Phật pháp sẽ luôn tồn tại và phát triển qua nhiều kiếp sống khác.

Pháp thoại Thầy Thích Phước Tiến 2018: Nhân Duyên Phật Ra Đời. Thuyết giảng nhân Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2642 (PL 2562 – DL 2018) tại Tu Viện Tường Vân, ngày 28-05-2018

video

Download MP3

Bài liên quan