Pháp thoại Nhân Duyên Và Nghiệp Duyên do thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp ngày 25/10/2009 (08/09/Kỷ Sửu) tại Niệm Phật Đường Hoằng Pháp (Úc Châu).

Nhân duyên là cái tổng thể, và lấy cái nhân duyên để hình thành lên mọi thứ, người ta gọi đó là lý nguyên khởi. Học thuyết duyên khởi mang ý nghĩa là cái này sinh cái kia sinh, cái này diệt, cái kia diệt.

Pháp âm Thích Phước Tiến – Nhân Duyên Và Nghiệp Duyên

Download MP3

Chúng ta vẫn thường hướng những ý nguyện tốt lành và thiện hạnh cho gia đình và bạn bè,
nhưng ta cũng nên làm điều đó cho tất cả hữu tình chúng sinh.

Tại sao chúng ta coi một số người là bạn bè? & một số lại là kẻ thù?

Với những người đã từng đối xử tốt với chúng ta và chúng ta cũng đáp lại họ tử tế, kiếp này họ xuất hiện như bạn bè và người thân của ta.

Với những người đã đối xử rất tốt với ta nhưng ta lại làm tổn hại họ, thì trong đời này họ xuất hiện một cách lạnh nhạt hoặc như kẻ thù của ta.

Bởi vậy chúng ta phải ” cố gắng thức tỉnh để nhận ra những gì đang xảy ra trong tâm mình”.

__ Tulku Pema Wangyal Rinpoche __


Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính mời quý vị đăng ký (Subscribe) theo dõi kênh Phật Pháp Ứng Dụng để nhận những bài giảng mới nhất: http://bit.ly/phatphapungdung

Bài liên quan