HT. Thích Viên Giác thuyết giảng về đề tài: “Nhiệm Vụ Của Người Phật Tử” trong Khóa tập huấn hoằng pháp viên tại chùa Thiên Châu tỉnh Long An diễn ra vào ngày 28-29/12/2019

Bài liên quan