HT. Thích Viên Giác thuyết giảng đề tài: Những điều nên đàm luận trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 16.04.2018

Bài liên quan