Pháp thoại Phẩm chất và niềm tin của người Phật tử do HT. Thích Viên Giác giảng trong khóa tu Ngày An Lạc tại Chùa Giác Ngộ, ngày 27-04-2019

video