Bài pháp thoại “Pháp Yếu Tu Tịnh Nghiệp” được sư cô Thích Nữ Như Lan thuyết giảng Tại CHÙA VẠN HẠNH (Phường Tân Qui Đông – TP. Sa Đéc – Tỉnh Đồng Tháp), ngày 11 Tháng 03 Năm Đinh Dậu (07/04/2017)

Bài liên quan