– HT. Thích Viên Giác thuyết giảng về đề tài: Phương thức chăm sóc người bệnh trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 20.03.2019

– Hằng tháng, dưới sự chủ trì hướng dẫn của Hòa Thượng Thích Viên Giác, Khóa Tu Bát Quan Trai được tổ chức thường xuyên 2 lần vào ngày rằm và mùng 1 âm lịch tại Chùa Từ Tân.

Bài liên quan