Bài pháp thoại Sống Đời An Vui Với Tiêu Chuẩn 5 Có do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa An Lạc (X. Hòa Hiệp – H. Tam Bình – T. Vĩnh Long), ngày 28/02/2018

video

Bài liên quan