HT. Thích Viên Giác đã chia sẻ với thanh niên về đề tài: Sự Tĩnh Lặng Mầu Nhiệm trong buổi sinh hoạt của CLB Thanh Niên Phật Tử tại Chùa Từ Tân, vào sáng chủ nhật, ngày 18.03.2018

video