HT. Thích Viên Giác chia sẻ với thanh niên về đề tài: Sửa được những điều khó sửa trong buổi sinh hoạt của CLB Thanh Niên Phật Tử tại Chùa Từ Tân, ngày 08.09.2019.

Bài liên quan