Trong buổi sinh hoạt đầu năm của CLB Thanh Niên Phật Tử Từ Tân, HT. Thích Viên Giác đã chia sẻ với thanh niên về đề tài: Sức khỏe tinh thần, ngày 25.02.2018

Bài liên quan