Hòa Thượng Thích Viên Giác thuyết giảng về đề tài: “TÂM AN BÌNH LÀ NỀN TẢNG CỦA HẠNH PHÚC” trong khóa tu ĐỜI SỐNG TĨNH THỨC LẦN 13 diễn ra tại Thiền Thất Hương Vân, ngày 15.12.2019.

Bài liên quan