Pháp thoại Thanh Tịnh Tam Quy do Hòa Thượng Thích Viên Giác giảng trong Khóa Tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân, ngày 09-06-2017

Bài liên quan