Pháp thoại Thiện Duyên Và Ác Duyên do thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp tại tư gia Phật tử Phước Huệ (Úc Châu) ngày 06/12/2009 (20/10/Kỷ Sửu)

Thiện duyên là những điều kiện lành giúp phát triển theo hướng tốt. Cái gì làm trở ngại, hạn chế sự lành đó là ác duyên. Có những khi chúng ta sống trong ác duyên mà không biết. Có những khi được sống gần thiện duyên nhưng lại không hay.

Pháp thoại thầy Thích Phước Tiến – Thiện Duyên Và Ác Duyên

Download MP3

CON NGƯỜI SỐNG Ở ĐỜI VÌ SAO KHỔ ĐẾN VẬY?

Trong kinh Thập Thiện:

Đức Phật bảo vua Rồng quán sát những chúng sinh trong biển lớn từ hình trạng, màu da, lớn nhỏ đều không giống nhau. Nguyên nhân gì tạo ra như vậy? Đó là đều do các thứ bất thiện của thân khẩu ý tạo nên.

Con người vì sao khổ đến như vậy? Chúng ta phải hiểu rõ chân tướng sự thật của nhân quả báo ứng. Trồng nhân thiện nhất định được quả thiện, tạo ác nghiệp nhất định chiêu quả khổ.

Cho nên đức Phật dạy, phải viễn ly tham sân si. Khởi tham sân si là tạo ác nghiệp , chiêu cảm đến quả báo.

Nhiều người trên thế gian có phước báu. Phước báu đó là quả của tâm thiện, đã từng làm các nghiệp thiện.

Đoạn ác tu thiện thì nghiệp báo có thể thay đổi.

Tiên sinh Viên Liễu Phàm, triều nhà Minh, nhờ thông suốt đạo lý nhân quả này mà cả đời đã phóng sinh, hành thiện vì thế không những có thể chuyển đổi vận mạng chính mình mà còn cầu được tài, được con, và được công danh.

Chúng ta khởi tâm động niệm vì hạnh phúc của tất cả chúng sinh, không chỉ riêng lẻ vì chính mình, nhất định sẽ đạt ! Đó chính là đạo lý của cầu nguyện !

Chư Phật bồ tát thành tựu việc thiện cho người, giúp người làm việc tốt, chứ không giúp người làm việc ác. Giúp tạo ác nghiệp, chỉ có ma, không phải là Phật.

(Hòa thượng Tịnh Không)


Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Bài liên quan