Bài pháp thoại “Thiện Và Ác” do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 30-07-2009 (09-06-Kỷ Sửu) tại chùa Phước Tường (xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh)

Người học Phật cần học và hiểu để tự hoàn thiện lấy chính mình trong nhận thức và hành trì. Đây là điều quan trọng, thiện ác chỉ là tính tương đối, có thể nó là thiện trong thời kì này, nhưng trong thời đại khác nó lại là ác.

video

Download MP3


Kính chúc quý Phật tử có những phút giây thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc vạn sự kiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!