Bài giảng Thực Tập Hạnh Xuất Gia do Sư Cô Thích Nữ Như Lan thuyết giảng Tại CHÙA LINH SƠN (xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) ngày 01/12/2016 (13/11/Bính Thân)

video