HT. Thích Viên Giác chia sẻ với thanh niên về đề tài: “Tỉnh Giác Trong Công Việc” trong buổi sinh hoạt của CLB Thanh Niên Phật Tử tại Chùa Từ Tân, ngày 08.12.2019.

Bài liên quan