HT. Thích Viên Giác chia sẻ về đề tài : “Nghiệp” trong buổi tọa đàm Phật Pháp nhân mùa An Cư Kiết Hạ, ngày 16.07.2016

Bài liên quan