Pháp âm Ước Nguyện Của Người Tu được sư cô Thích Nữ Như Lan giảng Tại CHÙA HƯNG THIỀN (Xã Mỹ Hội – Huyện Cao Lãnh – Tỉnh Đồng Tháp), ngày 26/05/2017

video