Mỗi khi đến dịp Vu Lan thì chúng ta thường đến chùa cầu an hoặc cầu siêu cho thân bằng quyến thuộc. Thì ý nghĩa và giá trị của Vu Lan như thế nào? và chúng ta phải làm gì trong mùa Vu Lan, thì qua bài pháp thoại “Vu Lan Và Ý Nghĩa Nguyện Cầu” của Thầy Thích Phước Tiến chúng ta sẽ hiểu được rõ ràng tường tận.

Download MP3

Bài liên quan