Trang Chủ Danh mục Bộ Kinh Tập

Danh mục: Bộ Kinh Tập

phap bao 6

Kinh Phật Nói Về Thời Và Phi Thời

Tây Tấn Nhược La Nghiêm dịch. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Hưng
kinh luat luan 41

Kinh Phật Răn Dạy Vắn Tắt

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Quảng An. Bản Việt dịch (2) của Thích Nguyên Lộc
kinh luat luan 36

Kinh Phật Thuyết Vị Tằng Hữu

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Bửu Hà
kinh luat luan 6

Kinh Phật Vì Hải Long Vương Dạy Pháp Ấn

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch (1) của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Bản Việt dịch (2) của Nguyên Thuận. Bản Việt dịch (3) của Tuệ Khai
kinh luat luan 29

Kinh Hải Long Vương

Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch. Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
kinh luat luan 7

Kinh Phật Thuyết Ðại Tịnh Pháp Môn

Tây Tấn Trúc Pháp Hộ dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Tịnh Nguyên
phap bao 7

Kinh Phật Thuyết Hiền Giả Ngũ Phước Đức

Tây Tấn Bạch Pháp Tổ dịch. Bản Việt dịch của Thích Hạnh Tuệ
kinh luat luan 40

Kinh Phật Thuyết Quỷ Hỏi Mục Liên

Hậu Hán An Thế Cao dịch. Bản Việt dịch của Chơn Tĩnh Tạng
kinh luat luan 36

Kinh Phật Thuyết Tội Nghiệp Báo Ứng Giáo Hóa Địa Ngục

Hậu Hán An Thế Cao dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Đức Nghiêm
phap bao 14

Kinh Phật Vì Ta Già La Long Vương Sở Thuyết Đại Thừa

Tống Thi Hộ dịch. Bản Việt dịch (1) của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh. Bản Việt dịch (2) của Huyền Thanh. Bản Việt dịch (3) của Tuệ Khai
kinh luat luan 28

Kinh Phật Vì Thiên Tử Thắng Quang Dạy Vương Pháp

Đường Nghĩa Tịnh dịch. Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
phap bao 1

Kinh Hiền Nhân

Ngô Chi Khiêm dịch. Bản Việt dịch của Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
phap bao 15

Kinh Hiếu Tử

Thất dịch. Bản Việt dịch (1) của Thích Tâm Châu. Bản Việt dịch (2) của Thích Nữ Tịnh Hiền. Bản Việt dịch (3) của Huyền Thanh
kinh luat luan 1

Kinh Hiệu Lượng Sổ Châu Công Đức

Đường Bảo Tư Duy dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Châu
kinh luat luan 11

Kinh Quán Phật Tam Muội Hải

Đông Tấn Phật Đà Bạt Đà La dịch. Bản Việt dịch của Tuệ Khai
kinh luat luan 21

Kinh Hoa Thủ

Dao Tần Cưu Ma La Thập dịch. Bản Việt dịch của Thích Bảo Lạc
kinh luat luan 30

Hợp Bộ Kinh Kim Quang Minh

Tùy Bảo Quý Hiệp. Bản Việt dịch của Tuệ Khai
phap bao 5

Pháp Mật Yếu Trị Bệnh Thiền

Lưu Tống Trở Cừ Kinh Thinh dịch. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Xuân
kinh luat luan 16

Phật Thuyết Kinh Phóng Bát

Khuyết dịch. Bản Việt dịch của Thích Nữ Tịnh Nguyên
kinh luat luan 18

Kinh Quán Sát Chư Pháp Hạnh

Tùy Xà Na Quật Đa dịch. Bản Việt dịch của Tuệ Khai

Bài mới

Xem nhiều