phap bao 15

Kinh Hư Không Tạng Bồ Tát Thần Chú

Hán dịch: Tống Đàm Ma Mật Đa, Việt dịch: Tuệ Khai
kinh luat luan 7

Kinh Thần Chú Bồ Tát Hư Không Tạng

Thất dịch, Việt dịch: Tuệ Khai
phap bao 9

Kinh Tiểu Bộ (Khuddaka Nikàya) – HT Thích Minh Châu (trọn bộ)

Ðại Tạng Kinh Việt Nam Kinh Tiểu Bộ Khuddaka Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu & Giáo sư Trần Phương Lan dịch Việt *** MỤC LỤC TỔNG QUÁT GIỚI THIỆU TẬP 1 - KINH TIỂU TỤNG 1. Tam...
phap bao 8

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa – Thích Trí Tịnh dịch

Hán dịch: Dao Tần Cưu Ma La Thập. Việt dịch: Thích Trí Tịnh
phap bao 10

Kinh Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikàya) – HT Thích Minh Châu dịch (trọn bộ)

Ðại Tạng Kinh Việt Nam Kinh Tương Ưng Bộ Samyutta Nikàya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt *** Giới thiệu: Tương Ưng Bộ (Samyutta Nikàya) là bộ kinh thứ ba trong kinh tạng Pàli...
kinh luat luan 40

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện – Thích Trí Tịnh dịch

Hán dịch: Đường Thật Xoa Nan Đà, Việt dịch: Thích Trí Tịnh
kinh luat luan 26

Kinh Tăng Chi Bộ Chương 1 – Một Pháp

Tăng Chi Bộ - Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt *** Kinh Tăng Chi Bộ Chương 1 - Một Pháp 01. Phẩm Sắc 12. Phẩm Vô Phạm 02. Phẩm Ðoạn Triền Cái 13....
phap bao 6

Kinh Đại Bảo Tích (trọn bộ 9 tập) – HT Thích Trí Tịnh dịch

Đường Bồ Đề Lưu Chí dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Tịnh
phap bao 9

Kinh Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikàya) – HT Thích Minh Châu dịch (trọn bộ)

Ðại Tạng Kinh Việt Nam Kinh Tăng Chi Bộ (Anguttara Nikàya) Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt *** MỤC LỤC TỔNG QUÁT GIỚI THIỆU  Chương Một Pháp 01. Phẩm Sắc 12. Phẩm Vô Phạm 02. Phẩm Ðoạn Triền...
kinh luat luan 4

Kinh Tăng Chi Bộ Chương 4 – Bốn Pháp

Kinh Tăng Chi Bộ - Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Chương IV - Bốn Pháp 01. Phẩm Bhandagàma 15. Phẩm Ánh Sáng 02. Phẩm Hành 16. Phẩm Các Căn 03. Phẩm Uruvelà 17....
phap bao 2

Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức – Đoàn Trung Còn & Nguyễn Minh Tiến dịch

Hán dịch: Đường Huyền Trang, Việt dịch: Đoàn Trung Còn - Nguyễn Minh Tiến
phap bao 16

Kinh Tương Ưng Bộ Tập 1 – Thiên Có Kệ

Kinh Tương Ưng Bộ - Samyutta Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập I - Thiên Có Kệ *** Mục Lục Tập 1 Chương 1: Tương Ưng Chư Thiên Chương 7: Tương Ưng Bà...
kinh luat luan 21

Kinh Bi Hoa – Thích Nữ Tâm Thường dịch

Kinh Bi Hoa Hán dịch: Bắc Lương Đàm Vô Sấm Việt dịch: Thích Nữ Tâm Thường *** LỜI NÓI ĐẦU Kinh Bi Hoa là một trong những bản kinh được rất nhiều người biết đến, nhưng...
kinh luat luan 16

Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức – Tuệ Nhuận dịch

Hán dịch: Đường Huyền Trang, Việt dịch: Tuệ Nhuận
kinh luat luan 3

Kinh Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật Danh Thần Chú Trừ Chướng Diệt Tội

Hán dịch: Tùy Xà Na Quật Đa. Việt dịch: Nguyên Thuận
phap bao 4

Kinh Tiểu Bộ Tập 2 – Kinh Pháp Cú

Kinh Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt Tập II - Kinh Pháp Cú Dhammapada -ooOoo- MỤC LỤC 1. Phẩm Song Yếu 14. Phẩm Phật Ðà 2. Phẩm Không Phóng Dật 15. Phẩm An...
kinh luat luan 25

Kinh Tăng Chi Bộ Chương 3 – Ba Pháp

Tăng Chi Bộ - Anguttara Nikaya Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt *** Kinh Tăng Chi Bộ Chương 3 - Ba Pháp 01. Phẩm Người Ngu 09. Phẩm Sa-môn 02. Phẩm Người Ðóng Xe 10....
kinh luat luan 12

Kinh Đại Bát Niết Bàn – Thích Trí Tịnh dịch

Bắc Lương Đàm Vô Sấm dịch. bản Việt dịch của Thích Trí Tịnh
kinh luat luan 40

Kinh Trường Bộ 01 – Kinh Phạm Võng (Brahmajàla Sutta)

  01. Kinh Phạm Võng (Brahmajàla sutta) Kinh Phạm Võng phẩm thứ nhất 1. Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn đang đi trên con đường giữa Ràjagaha (Vương Xá) và Nalandà, cùng...

Bài mới

Xem nhiều