phap bao 15

Kinh Vua Thắng Quân Thưa Hỏi

Hán dịch: Tống Thi Hộ. Việt dịch: Thích Hạnh Tuệ
kinh luat luan 31

Thiện ác nghiệp báo phần 23 – Tứ Sinh

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An *** XXI. TỨ SINH Gồm sáu phần: Lời dẫn, Hội danh, Tương nhiếp, Ngũ sinh,...
phap bao 11

Kệ Chú Kinh Vô Lượng Thọ Ưu Bà Đề Xá Nguyện Sanh

Bắc Ngụy Đàm Loan Chú giải. Bản Việt dịch của Thích Nhất Chân
phap bao 12

Kinh Trường Bộ 29 – Kinh Thanh Tịnh (Pàsàdika Sutta)

Kinh Thanh Tịnh (Pàsàdika Sutta) Như vầy tôi nghe. 1. Một thời, Thế Tôn trú giữa giòng tộc Sakya (Thích-ca) trong vườn xoài của một gia đình Thích-ca tên là Vedhannà. Lúc bấy...
phap bao 9

Kinh Bồ Đề Hạnh

Long Thọ Bồ Tát tập, Tụng Tống Thiên Tức Tai dịch. Bản Việt dịch của Thích Như Điển
phap bao 6

Kinh Trung Bộ 69 – Kinh Gulisàni (Gulisàni sutta)

69. Kinh Gulisàni (Gulisàni sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng sóc). Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo Gulissani là...
phap bao 12

Kinh Trung Bộ 127 – Kinh A Na Luật (Anuruddha sutta)

127. Kinh A Na Luật (Anuruddha sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá vệ), tại Jetavana (Kỳ-đà viên), chỗ tinh xá của ông Anathapindika (Cấp cô...
kinh luat luan 4

Kinh Phật dạy về Tôn Thắng Đại Minh Vương

Tống - Thi Hộ dịch, Bản Việt dịch của Thích Viên Đức (Nguyễn Minh Tiến hiệu đính)
kinh luat luan 6

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 3

Đường Huyền Trang dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Nghiêm
kinh luat luan 9

Kinh Trung Bộ 152 – Kinh Căn Tu Tập (Indriyabhàvanà sutta)

152. Kinh Căn Tu Tập (Indriyabhàvanà sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở Kajangala, tại Mukheluvana. Rồi thanh niên Bà-la-môn Uttara, đệ tử của Pasariya đi đến Thế Tôn; sau...
kinh luat luan 11

Kinh Bà Lão Lục Anh

Lưu Tống Cầu Na Bạt Đà La dịch. Bản Việt dịch của Thích Tâm Nhãn
kinh luat luan 27

Kinh Sa Di La

Thất dịch. Bản Việt dịch của Thích Nguyên Chơn
kinh luat luan 11

Kinh Đà La Ni Tất Cả Danh Hiệu Như Lai

Tống Pháp Hiền dịch, Bản Việt dịch của Huyền Thanh
phap bao 13

Kinh Trung Bộ 59 – Kinh Nhiều Cảm Thọ (Bahuvedanìya sutta)

59. Kinh Nhiều Cảm Thọ (Bahuvedanìya sutta) Như vầy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá vệ), Jetavana (Rừng Kỳ đà), tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Ðộc). Rồi người...
kinh luat luan 39

Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ

Đường Pháp Thành dịch, Bản Việt dịch của Thích Quảng Trí
phap bao 3

Thiện ác nghiệp báo phần 25 – Mười Việc Ác

Thiện Ác Nghiệp Báo Chư Kinh Yếu Tập Đường Đạo Thế tập Bản Việt dịch của Thích Quảng An *** XXIII. MƯỜI VIỆC ÁC Gồm mười phần: Sát sinh, Trộm cướp, Tà dâm, Nói dối,...
phap bao 12

Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa tập 21

Đường Huyền Trang dịch. Bản Việt dịch của Thích Trí Nghiêm
kinh luat luan 11

Kinh Thiện Sanh Tử

Thiện Sanh Tử Kinh Tống Chi Pháp Độ dịch Bản Việt dịch (1) của Thích Chánh Lạc Bản Việt dịch (2) của Huyền Thanh *** Kinh Thiện Sanh Tử Việt dịch: Thích Chánh Lạc Nghe như vầy: Một...
kinh luat luan 16

Kinh Từ Bi

Thích Thiện Châu dịch
kinh luat luan 8

Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt Cho Trưởng Giả Thủ Ca

Phật Vị Thủ Ca Trưởng Giả Thuyết Nghiệp Báo Sai Biệt Kinh Tùy Cù Đàm Pháp Trí dịch Bản Việt dịch (1) của Thích Tuệ Thông Bản Việt dịch (2) của...

Bài mới

Xem nhiều