Pháp cứu tế trong kinh Vu Lan – Thích Nhật Từ – TuSachPhatHoc.com. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại chùa Phổ Quang, ngày 23/08/2009. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5063,Phap-cuu-te-trong-kinh-Vu-Lan.tsph

Pháp cứu tế trong kinh Vu Lan – Thích Nhật Từ
Đánh giá