Bài pháp thoại Phật Dạy Ba Điều Vui do Ni Sư Thích Nữ Như Lan giảng tại chùa Quan Âm (H. Châu Thành – T. Đồng Tháp), ngày 06/03/2018

Phật Dạy Ba Điều Vui – Thích Nữ Như Lan
5 (100%) 1 vote