Thầy Nhật Từ giảng tại chùa An Long – Đà Nẵng, ngày 01/03/2010. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,5360,Phat-Duoc-Su-cuu-doi.tsph