Phật giáo ứng dụng 07: Phật giáo và hiến nội tạng, hiến xác – Thích Nhật Từ. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại học viện PGVN tại TP. HCM, ngày 22/11/2011. Nghe bài pháp thoại mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,6608,Phat-giao-ung-dung-07-Phat-giao-va-hien-noi-tang-hien-xac.tsph

Phật giáo ứng dụng 07: Phật giáo và hiến nội tạng, hiến xác – Thích Nhật Từ
Đánh giá