Phật giáo và các vấn đề xã hội. Thầy Thích Nhật Từ giảng tại Chùa Ấn Quang, ngày 23/11/2008. Nghe bài giảng mp3 tại đây: http://tusachphathoc.com/media/#Play,2509,Phat-giao-va-cac-van-de-xa-hoi.tsph

Phật giáo và các vấn đề xã hội – Thích Nhật Từ
Đánh giá