Bài pháp “Phật Học Và Học Phật” được đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng ngày 10/10/2010, tại chùa Long Thạnh (Vĩnh Long)

Download MP3

Phật Học Và Học Phật – Thích Phước Tiến
5 (100%) 2 vote[s]