Hạnh Nhẫn Nhục

Hạnh Nhẫn Nhục

Nói đến nhẫn nhục thì đa số người đều có quan niệm rằng: nhẫn là phải nhục. Nhưng, kỳ thật nhẫn có phải là nhục không? Nhẫn nhục là...
Giáo dục theo Phật giáo

Giáo dục theo Phật giáo

Giáo dục của Đức Phật rất đa dạng, nhưng người chấp mặt này, người chấp mặt khác, từ đó mới nói rằng Phật dạy như vầy thì phải làm...
Hành trì theo lời Phật dạy

Hành trì theo lời Phật dạy

Giới luật là nền tảng của việc giải thoát thanh tịnh. Là một hành giả tu tập trên bước đường đến sự giải thoát, người đệ tử Phật phải...
Phật dạy 8 pháp để sống an lạc

Phật dạy 8 pháp để sống an lạc

Trong kinh Pháp Cú Phật dạy rằng tâm làm chủ, tâm dẫn đầu các pháp thiện hay ác. Tâm là người thực hiện mọi hành vi, cũng vừa là...
suc-manh-cua-long-tin

Lợi ích của lòng tin

Một thời Thế Tôn ở Vesàli, gọi các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, có năm lợi ích này cho thiện nam tử có lòng tin. Thế nào là năm...
Bố thí với tâm rộng lớn

Bố thí với tâm rộng lớn

Một thời, Thế Tôn ở Campà, trên bờ hồ Gaggara. Bấy giờ có nhiều cư sĩ ở Campà cùng Tôn giả Sàriputta đi đến đảnh lễ, bạch Thế Tôn: Có...
Sanh tử là việc lớn

Sanh tử là việc lớn

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tai Jetavana. Rồi Tôn giả Malunkyaputta khởi lên sự tư duy như sau: “Có một số vấn đề Thế Tôn không trả...
Thâm ân nan báo

Thâm ân nan báo

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, Ngài cho gọi các Tỷ kheo: Có hai hạng người, này các Tỷ kheo, Ta nói không thể trả ơn được. Thế nào...
Sống Trong Thực Tại - Chương 1: An nhiên vô sự

Sống Trong Thực Tại – Chương 1: An nhiên vô sự

CHƯƠNG I An nhiên vô sựTrong ngoài lặng lẽ chẳng vin đâu Sáng suốt, hồn nhiên khỏi vọng cầu Buông hết một phen đừng luyến tiếc Mới hay ngay đó thấy đạo mầu!                                                                                       (Viên...
Sống Trong Thực Tại - Chương 2: Trở về thực tại

Sống Trong Thực Tại – Chương 2: Trở về thực tại

CHƯƠNG II: Trở về thực tại Xin trả chim đôi cánh Đôi cánh nhẹ bay xa Ta trở về lặng lẽ Một mình ngắm mây qua                                            (Viên Minh) Con người từ lúc mới sơ sinh đã...
Sống Trong Thực Tại - Chương 3: Thấy biết trong sáng

Sống Trong Thực Tại – Chương 3: Thấy biết trong sáng

CHƯƠNG III: Thấy biết trong sáng Quả thật điều bất lợi! Người ngu sinh sở tri. Hủy phần sáng của mình, Tự chẻ đầu chính nó. (Pháp cú 72) Thấy biết là khả năng tự nhiên...

Sống Trong Thực Tại – Chương 4: Suy nghĩ chân thực

CHƯƠNG IV: Suy nghĩ chân thực  Thấy biết là thể tánh  Suy nghĩ là tướng dụng.  Cả hai không thể thiếu Trong tuệ giác viên dung. (Viên Minh) Có thể nói, suy nghĩ hay tư duy...
Sống Trong Thực Tại - Chương 5: Nhiệt tâm cần mẫn

Sống Trong Thực Tại – Chương 5: Nhiệt tâm cần mẫn

Tinh tấn thích ứng, vừa đủ là đúng; tinh tấn yếu kém hay dư thừa là sai. Nỗ lực tùy thuận pháp là đúng, nỗ lực tùy thuận ngã...
vi sa mon va thien than

Sống Trong Thực Tại – Chương 8: Nội tâm tĩnh lặng

CHƯƠNG VIII Nội tâm tĩnh lặng Buông thư, tâm rỗng lặng Không trước ý dụng công Không dừng, không bước tới Điềm đạm tợ hư không. (Viên Minh) Theo Phật giáo, thế giới loài người thuộc...

Sống Trong Thực Tại – Chương 7: Hành xử tinh tế

CHƯƠNG VII Hành xử tinh tế Trong lành giới tự tánh Thận trọng giới tùy nghi Đức tin giới trong sạch Trí tuệ giới tinh vi.                          (Viên Minh) Trong chân đế, giới đức (sīlaguṇa) và giới hạnh (sīlācāra) là những yếu tính của sựgiác ngộ...

Sống Trong Thực Tại – Chương 6: Bình thản đón nhận

CHƯƠNG VI Bình thản đón nhận Trải qua những bước thăng trầm Mới hay bậc trí giữ tâm làm đầu An nhiên giữa cuộc bể dâu Khổ đau nhẫn được, đạo mầu chẳng xa!  ...

Bài mới