Phật pháp đa phương còn có ý nghĩa là Phật pháp ứng dụng trong mọi hoàn cảnh. Mỗi người đều có mỗi hoàn cảnh khác nhau, có người đau khổ, có người hạnh phúc. Nếu ứng dụng được Phật pháp vào mọi hoàn cảnh của mình thì mình sẽ được hạnh phúc an vui, và ngược lại không ứng dụng được thì sẽ đau khổ. Và làm thế nào để vận dụng được Phật pháp vào cuộc sống thì mời quý vị cùng lắng nghe thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng.

Download MP3

Phật Pháp Đa Phương – Thích Phước Tiến
5 (100%) 1 vote[s]