Bài thuyết pháp “Phật Pháp Vấn Đáp 15” được đại đức giảng sư Thích Phước Tiến giảng ngày 14/02/2012, tại Khách Sạn Angella (Nha Trang, Khánh Hòa)

Download MP3

Phật Pháp Vấn Đáp 15 – Thích Phước Tiến
5 (100%) 1 vote[s]